Ullerud Terrasse

Fremdrift og nabokontakt

19 august

Overlevering Ullerud terrasse

avatar

Vanessa Gomes Olausen

På onsdag ble prosjektet vårt, Ullerud terrasse, overlevert til kommunen. Det var gledelig å se både beboere og ansatte som fikk komme inn i det ferdigstilte bygget. I denne anledning ønsker vi også å takke for et godt samarbeid med våre naboer. Prosjektet setter stor pris på behjelpeligheten som er vist fra samtlige. Uten samarbeidet ville vi hatt flere utfordringer og hanskes med.

 

Vi i Skanska takker også for godt samarbeid med Frogn kommune, og håper dere vil trives på Ullerud. Samtidig ønsker vi å rette en takk til de som har fulgt med på bloggen!

(Bilde lagt ut med samtykke fra samtlige)

 

For at vi kan skape enda bedre kommunikasjonsflyt overfor fremtidige naboer av prosjektene våre, ønsker vi gjerne at du svarer på noen få spørsmål:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrhuFgjGRdE1RrOdyhBvJZ8jRIH0mv3vrWkGay8U9_L4_hBg/viewform?usp=sf_link