Ullerud Terrasse

Fremdrift og nabokontakt

21 april

Første betongstøp utført

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Da er vi i gang med betongarbeidene på Ullerud! Første støp for heissjakten ble gjennomført i går, og vi fortsetter med støping av veggene på torsdag. Til neste uke skal grøft ferdigstilles og arbeidene med bunnplaten vil starte. Det planlegges også for brønnboring i starten av mai. Mer info om dette vil komme etter hvert.

24 mars

Avsluttet sprengningsarbeid og påskeferie

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Siste salve ble satt på mandag, og arbeidene med sprenging på Ullerud Terrasse er nå ferdig. Rystelsesmålerne er også tatt ned.

Videre jobbes det med utgraving av grøfter og nedlegging av bunnledninger for sprinkler, overvann og spillvann. I tillegg vil brakkeriggene være oppe mot slutten av denne uka. Arbeid med kobling av kum og VA vil pågå mandag til onsdag neste uke. Deretter tar vi ferie.

Vi i Skanska ønsker å benytte anledningen til å ønske dere en riktig god påske!

15 mars

Arbeid med kum, sperring av veifelt

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

God mandag!

I dag starter arbeidene med utsprengning av VA til kum. I den anledning ønsker vi å informere om at veien vil bli sperret for ett felt. Arbeidet med kummen er forventet å foregå ut uka.

5 mars

Status sprengningsarbeider

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Det jobbes fortsatt med sprengningsarbeid og utkjøring av masser på Ullerud. Dette skal som planlagt fortsette ut neste uke. Til uka vil det samtidig påbegynnes pigging av fjell, før det senere denne måneden skal brønnbores. Videre skal det etableres VA til brakkerigg, og brakkeriggene er forventet å  være på plass 23. mars.

 

14 februar

Oppstart sprengningsarbeider

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Førstkommende mandag starter sprengningsarbeider for prosjektet. Byggetomten skal klargjøres ved å sprenge ut fjell og og laste opp masser. Disse arbeidsoperasjonene vil medføre høyere støynivå, spesielt for lasting av sprengstein. Før sprenging vil det være et signalvarsel. I tillegg ber vi folk om å holde god avstand til inngjerdingen rundt byggetomten når dette pågår. Fint om man spesielt er ekstra varsom på baksiden av tomten og inn mot skogen. Sprengningsarbeidene er planlagt å foregå over fire uker.

Minnner samtidig om arbeidstidene for prosjektet:

Mandag-torsdag: 07-19

Fredag: 07-16

11 februar

Etablering av prostrømkabel og droneflyvning

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

I dag skal det graves grøft for etablering av en 100 meter lang prostrømkabel for prosjektet. Grøfta vil ha en bredde på 1 meter fra asfaltkanten og mot eiendommene langs Ullerudåsen. Se figuren nedenfor for omfanget. Arbeidet er forventet å være ferdig i morgen (fredag), og det vil være strøm på byggeplassen fra tidlig neste uke.

Utgraving for prostrømkabel, strekning vist i lilla

Ønsker også å informere om at grunnentreprenør kommer til å utføre en ukentlig flyvning med drone over byggetomten fremover. Det gjøres for å samle inn data til masseberegninger.

3 februar

Klargjøring av tomt – støyende arbeider

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

I morgen starter grunnentreprenøren med klargjøring av tomten for bygging. I den forbindelse blir det fjellrensk og felling av trær. Dette vil innebære bruk av motorsag, gravemaskin og lastebiltransport. Vi ønsker med det å varsle om noe støyende arbeider i de neste dagene.

29 januar

Prosjektoppstart

avatar

Vanessa Gomes Olausen

No Comments

Det nærmer seg februar, noe som betyr oppstart av prosjektet Ullerud Terrasse! Allerede førstkommende mandag (1. feb) vil rensk av tomt og klargjøring av riggen begynne. Det skal settes opp byggegjerder og utstyr skal rigges. Til uka vil også grunnentreprenør være på plass, og starter klargjøring av byggetomten med vegetasjonsrensk.

Ullerud Terrasse bygges for Frogn kommune og skal bestå av åtte boenheter for mennesker med funksjonsnedsettelse. Prosjektet vil utføres parallelt med Belsjø Terrasse, som skal bygges ved golfbanen i Drøbak. Sistnevnte skal bli omsorgsboliger for eldre. Det er planlagt å bruke de samme firmaene og ressursene på begge prosjektene. Ullerud Terrasse har planlagt ferdigstillelse i midten av februar 2022. Mer informasjon om prosjektet er å finne under Om prosjektet øverst i menyen.

Bloggen skal i all hovedsak brukes til å informere naboer og interessenter om det som skjer i prosjektet. Her vil det være mulig å følge med på fremdrift og bruke kontaktinformasjonen via menyen dersom man lurer på noe. I tillegg vil det publiseres innlegg for å varsle om sjenerende aktiviteter som f.eks. sprengning. Ved å melde seg på epostvarslingen i høyre spalte vil man motta varsel når det publiseres et nytt innlegg på bloggen.

Vi i Skanska ser frem til å komme i gang, og ønsker dere samtidig en riktig fin helg!